อัตราค่าลงโฆษณา

ประเภท
ระยะเวลาลงประกาศ
1 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
ตำแหน่งประกาศ
   ที่พัก
ค่าบริการ
ค่าบริการ
ค่าบริการ
ค่าบริการ
   ชะอำบีชชวนนอน   
N/A
N/A
5,400
10,200
   แนะนำที่พัก (บนสุดหน้าเพจพิเศษ)
N/A
N/A
6,000
12,000
   ชะอำบีชชวนพัก     
N/A
N/A
4,200
8,400
   
 
 
 
 
 
   ชะอำบีชชวนนอน (พิเศษ)
 
 
 
 
หน้าแรก

  High Season 1ธันวาคม-31 พฤษภาคม

2000 N/A
7,500
12,000
20,000

  Low Season 1 มิถุนายน-30 พฤศจิกายน

1500N/A
6,000
9,000
20,000
   
 
 
 
 
 
   แนะนำที่พัก (บนสุดหน้าเพจพิเศษ)
 
 
 
 
 
   Location Type
 
 
 
 
 

  High Season 1ธันวาคม-31 พฤษภาคม

 N/A
N/A
8,000
12,000

  Low Season 1 มิถุนายน-30 พฤศจิกายน

N/A
N/A
6,000
12,000
   Hotel Type
 
 
 
 
 

  High Season 1ธันวาคม-31 พฤษภาคม

 N/A
N/A
8,000
12,000

  Low Season 1 มิถุนายน-30 พฤศจิกายน

N/A
N/A
6,000
12,000
  กรุณาคลิกอ่านรายละเอียเพิ่มเติม
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

   ร้านอาหาร

 
 
 
 
 

   ชะอำบีชชวนชิม 

600N/A
N/A
3,500
7,000
หน้าแรกThai/index

   หัวหินบีชชวนชิม

600N/A
N/A
3,500
7,000
หน้าแรกThai/index

   หมวดรวมร้านอาหาร

300N/A
FREE
1,800
3,600
   
 
 
 
 
 

   อื่นๆ

 
 
 
 
 
   ป้ายประกาศ : 124 x 61
N/A
N/A
5,000
12,000
ทุกหมวดประเภทที่พัก ตัวอย่าง

   ข้อความ : Text Link (หน้าแรก)

N/A
N/A
5,000
12,000
หน้าแรกThai/index
   
 
 
 
 
 
   ชะอำบีชชวนนอนที่พักมาใหม่ NEW ENTRY
 
 
6 เดือน
12 เดือน
 

   High Season 1ธันวาคม-31 พฤษภาคม

2000 N/A
7,500
12,000
20,000
หน้าแรกThai/index

   Low Season 1 มิถุนายน-30 พฤศจิกายน

1500N/A
6,000
9,000
20,000
หน้าแรกThai/index
   
 
 
 
 
 
   พิเศษ แพ็คเกจสำหรับที่พักเปิดใหม่
 
 
6 เดือน
12 เดือน
 
   ชะอำบีชชวนนอน*
850N/A
N/A
5,400
10,200
   หมวดรวมที่พัก*
300N/A
FREE
1,800
3,600
   ชะอำบีชชวนนอน (พิเศษ)*
 
 
 
 
หน้าแรกThai/index

   High Season 1ธันวาคม-31 พฤษภาคม

2000 N/A
7,500
12,000
20,000
หน้าแรกThai/index

   Low Season 1 มิถุนายน-30 พฤศจิกายน

1500N/A
6,000
9,000
20,000
หน้าแรกThai/index
   ป้ายโฆษณา : 124 x 61*
N/A
N/A
5,000
12,000
ทุกหมวด ตัวอย่าง

   ข้อความ : Text Link (หน้าแรก) *

N/A
N/A
5,000
12,000
หน้าแรกThai/index
   E-mail ไปยังสมาชิกในระบบกว่า 2000 คน
 
 
FREE
 
 
  
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการกำหนดตามจำนวนผู้เข้าชมจำนวนหน้าเพจที่แสดงและประเภทของแต่ละหมวดทำให้ได้ผลคุ้มค่าที่สุดต่อการลงทุนของท่าน

*.อัตราค่าบริการทั้งหมดมีผลถึงวันที 31 ธันวาคม 2556 ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการการแก้ไขจัดวางและเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
ติดต่อ : คุณสุทัศน์ ละออเอี่ยม 081-318-0030
อีเมลล์ : chaambeach@windowslive.com