ChaamBeach.com
    กลางวัน  |  กลางคืน
ChaamBeach.com | สถานที่ท่องเที่ยว | กลางวัน
 
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมืองเพชรบุรี
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี หรือเขาวัง
     เป็นพระราชวังสร้างอยู่บนเขามหาสวรรค์ สูง 92 เมตรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพอพระราช หฤทัยในเขาวัง จึงทรงสร้างพระราชวังขึ้นบนเขาวัง สำหรับเป็นที่แปรพระราชฐาน สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2403 ...     อ่านต่อ >>
พระรามราชนิเวศน์ หรือ วังบ้านปืน พระรามราชนิเวศน์ หรือ วังบ้านปืน
     พระรามราชนิเวศน์ เดิมเรียกว่าพระราชวังบ้านปืน ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระ ราชประสงค์ให้สร้างเพื่อเป็นพระราชนิเวศน์สำหรับฤดูฝน ภายหลังกองทัพบก... อ่านต่อ >>
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เขาบันไดอิฐ
     เป็นเขาขนาดย่อมมียอดสูง 121 เมตร อยู่ห่างจากเขาวังประมาณ 2 กิโลเมตร บนเขาบันไดอิฐมีวัดเก่าสมัยอยุธยา ชื่อวัดเขาบันไดอิฐ บนเขานี้มีถ้ำอยู่หลายถ้ำ เช่น ถ้ำประทุน ถ้ำพระเจ้าเสือ ถ้ำพระพุทธไสยาสน์ เป็นต้น ...     อ่านต่อ >>
ถ้าเขาหลวง ถ้าเขาหลวง
     อยู่บนเขาหลวง ซึ่งสูงเพียง 92 เมตร ห่างจากเขาวังประมาณ 5 กิโลเมตร ถ้ำเขาหลวงนับเป็นถ้ำใหญ่และสำคัญที่สุด ของเมืองเพชร เพราะภายในถ้ำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปฉลองพระองค์อันสำคัญยิ่ง ...     อ่านต่อ >>
วัดมหาธาตุวรวิหาร วัดมหาธาตุวรวิหาร
     อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 500 เมตร ตั้งอยู่ในตัวเมืองริมแม่น้ำเพชรบุรีฝั่งตะวันตก สิ่งที่น่าสนใจคือมีพระปรางค์ 5 ยอด ซึ่งเป็นโบราณสถาน ที่สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยขอม ภายในปรางค์ใหญ่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ...     อ่านต่อ >>
วัดใหญ่สุวรรณาราม วัดใหญ่สุวรรณาราม
     ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 1 กิโลเมตร สร้างมาแต่สมันกรุงศรีอยุธยา มีสิ่งสวยงามน่าชม คือ ศาลาการเปรียญซึ่งเป็นตำหนักที่นำมาจากกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่ก่อนเสียกรุง ประตูไม้แกะสลัก ...     อ่านต่อ >>
ปรางค์วัดกำแพงแลง ปรางค์วัดกำแพงแลง
    อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 2 กิโลเมตร สันนิษฐานว่าเดิมเป็นเทวสถานในศาสนาพราหมณ์สมัยขอมมีอำนาจ มีปรางค์ปราสาทศิลาแลงห้าองค์ ลักษณะคล้ายกับปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมา ...     อ่านต่อ >>
วัดพระพุทธไสยาสน์ วัดพระพุทธไสยาสน์
     อยู่เชิงเขาวังด้านหลัง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยยาสน์ ที่มีพระพุทธลักษณะงดงามมีขนาดใหญ่ ...     อ่านต่อ >>
วัดเกาะ วัดเกาะแก้วสุทธาราม
     วัดเกาะ อยู่ในอำเภอเมือง ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศใต้ประมาณ 1 กิโลเมตรสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ภายในอุโบสถ มีภาพจิตกรรมฝาผนัง ...     อ่านต่อ >>
วัดมหาสมณาราม วัดมหาสมณาราม
     บนเขาวังยังมีโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งคือ วัดมหาสมณาราม เรียกตามภาษาชาวบ้านว่า วัดเขาวัง เดิมวัดนี้มีชื่อเรียกว่า วัดเขาสมน (สะหมน) ...     อ่านต่อ >>
หาดเจ้าสำราญ หาดเจ้าสำราญ
     หาดเจ้าสำราญ อยู่ห่างจากตลาดเมืองเพชรบุรีประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมาแต่สมัย โบราณ มีประวัติเล่ากันมาว่าสมเด็จพระนเรศวรง ...     อ่านต่อ >>
 
 
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเขาย้อย
วัดกุฏ วัดกุฏิ
     วัดกุฏิ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางเค็ม เป็นวัดโบราณ พระอุโบสถสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง รอบพระอุโบสถด้านนอกสลักเป็นเรื่องทศชาติ มหาชาติ และไซอิ๋ว หน้าบันสร้างเป็นมุขประเจิด ...     อ่านต่อ >>
หมู่บ้านลาวโซ่ง หมู่บ้านลาวโซ่ง
    หมู่บ้านลาวโซ่งหรือไทยดำ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองปรง อำเภอเขาย้อย เป็นกลุ่มชน ที่อพยพมาจาก หลวงพระบาง ประเทศลาว และยังรักษาวัฒธรรมประเพณี ดั้งเดิม... อ่านต่อ >>
เขาอีโก้ เขาอีโก้
      เขาอีโก้ อยู่ตำบลห้วยโรง ทางตอนเหนือของอำเภอเขาย้อย บนยอดเขาอีโก้ มีพระเจดีย์สำคัญองค์หนึ่งซึ่งเจ้าอธิการแก้ว วัดพวงมาลัย เมืองแม่กลองมาสร้างไว้เมื่อ พ.ศ. 2455
...     อ่านต่อ >>
ถ้ำเขาย้อย ถ้ำเขาย้อย
     ถ้ำเขาย้อย ตั้งอยู่ที่บนเขาย้อย อำเภอเขาย้อย ห่างจากตัวเมือง ๒๒ กิโลเมตร ในถ้ำมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ประดิษฐานอยู่ ถ้ำเขาย้อย เคยเป็นที่ประทับ...     อ่านต่อ >>
 
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอบ้านแหลม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี วัดเขาตะเครา
     วัดเขาตะเครา ตั้งอยู่ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม สามารถไปได้สองทาง ทางแรกก่อนจะเข้าตัวเมืองเล็กน้อย มีถนนแยกซ้ายมือเข้าสู่วัดเขาตะเครา ระยะทาง 15 กิโลเมตร อีกเส้นทางหนึ่งคือ เดินทางจากเมืองเพชรไปบ้านแหลม ...    
แหลมหลวง
    ลักษณะเป็นปลายแหลมของหาดทรายขาว ที่ยื่นยาวออกไปในทะเลถึง 2 กิโลเมตร เป็นชายทะเลที่สามารถชมได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก ...
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี หมู่บ้านบางขุนไทร
      เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ติดริมทะเล ชาวบ้านมีอาชีพเก็บหอยเสียบ โดยใช้กระดานเลื่อนไปบนผิวเลน
...
 
 
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอท่ายาง
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี หาดปึกเตียน
     บริเวณหาดปึกเตียนเป็นหาดทรายขาว สะอาด เหนือหาดมีลำคลองปึกเตียนไหลผ่าน...


 
ถ้ำเขาเตาหม้อ
    ถ้ำเขาเตาหม้อ เป็นถ้ำที่มีเนื้อที่กว้างขวางใหญ่โตมาก ลักษณะภายในถ้ำคล้ายท้องพระโรง มีหินงอกหินย้อยสวยงาม ...
 
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอแก่งกระจาน
เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนแก่งกระจาน
    เขื่อนแก่งกระจาน เป็นเขื่อนดินที่สร้างขึ้นกั้นลำน้ำเพชรบุรี อยู่ที่อำเภอท่ายาง ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี 53.5 กิโลเมตร ห่างจากเขื่อน เพชรไปทางทิศตะวันตก 27 กิโลเมตร ...     อ่านต่อ >>
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
   อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตั้งอยู่เลยเขื่อนแก่งกระจานไปอีก 8 กิโลเมตร นับเป็นอุทยานแห่งชาติที่กว้างใหญ่มากที่สุดของประเทศไทย ครอบ คลุมพื้นที่ 1.8 ล้านไร่ ...
อ่านต่อ >>
   
 
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอชะอำ
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี หาดชะอำ
     เป็นชายหาดที่มีความสวยงามมากของจังหวัดเพชรบุรี เดิมชะอำ เป็นเพียงตำบลหนึ่งขึ้นอยู่กับอำเภอ หนองจอก แต่ภายหลังที่หัวหินมีชื่อเสียงแล้ว ที่แถวชายทะเลถูกจับจอง-หมด พวกเจ้านายชั้นผู้ใหญ่...
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
    พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ร่างแบบผังพระราชนิเวศน์นี้ด้วยพระองค์เอง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว หลังคาทรงปั้นหยามุงกระเบื้องสี่เหลี่ยม ...
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี หุบกระพง
     หุบกระพง อยู่ก่อนถึงชะอำประมาณ 4 กิโลเมตร ตามเส้นทาง 3203 ตรงหลักกิโลเมตรที่ 201-202 จะมีทางแยกขวามือเป็นทางลาดยาง เข้าไปอีก 8 กิโลเมตร ก็จะถึงสหกรณ์หุบกระพง ซึ่งอยู่ในตำบลเขาใหญ่ เขตอำเภอชะอำ...  
 
 
หน้าหลัก | ที่พัก | ร้านอาหาร | สถานที่ท่องเที่ยว | ชุมชนชะอำ
© Copyright ChaamBeach.com. All rights reserved. ติดต่อ webmaster@chaambeach.com