วัดเขาบันไดอิฐ

โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษ

วัดเขาบันไดอิฐ

วัดเขาบันไดอิฐ

วัดเขาบันไดอิฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เขาบันไดอิฐ เป็นเขาขนาดย่อมมียอดสูง 121 เมตร อยู่ห่างจากเขาวังประมาณ 2 กิโลเมตร บนเขา บันไดอิฐมีวัดเก่าแก่สมัยอยุธยา ชื่อวัดเขาบันไดอิฐอันเป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐาน ที่มีชื่อเสียงมาแต่เดิม ใน สมัยปลายกรุงศรีอยุธยานั้น เจ้าอธิการแสงของวัดเขาบันไดอิฐ มีชื่อเสียงในด้านกรรมฐานมาก สมเด็จพระ เจ้าเสือเคยทรงฝากตัวเป็นศิษย์ นอกจากวัดเขาบันไดอิฐแล้ว บนเขานี้ยังมีถ้ำลึกใหญ่หลายคูหา อยู่ลึกลงไป ใต้เขาบันไดอิฐ ถ้ำแรกคือ "ถ้ำประทุน" มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ตามผนังถ้ำทั้งสองด้าน ลึกเข้าไป จะเป็นถ้ำ "พระเจ้าเสือ".

     ที่เชื่อเช่นนี้เพราะมีเรื่องเล่ากันมาว่า พระเจ้าเสือได้เสด็จมาหาอาจารย์แสงและได้ ถวายพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทรสูงประมาณ 2 เมตร และได้ประดิษฐานไว้ที่ถ้ำนี้ ถ้าหากเดินต่อลึกเข้า ไปทางด้านใต้จะมีบันไดลงสู่ถ้ำอีกคูหาหนึ่ง มีชื่อเรียกว่า ถ้ำพระพุทธไสยาสน์ ด้วยมีพระนอนองค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่มีพุทธลักษณะที่งดงาม และตรงซอกผนังถ้ำ มีประทุนเรือทำด้วยไม้เก่าแก่มาก เป็นประทุน เรือที่พระเจ้าเสือถวายอาจารย์แสง ปัจจุบันเก่าแก่มาก นอกจากถ้ำที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เขาบันไดอิฐยังมี ถ้ำอีกมากมาย เช่น ถ้ำพระอาทิตย์ พระจันทร์ ถ้ำสว่างอารมณ์ ถ้ำช้างเผือก และถ้ำดุ๊ค ซึ่งมีชื่อตาม ดุ๊คโยฮันอัลเบิร์ต ผู้สำเร็จราชการเมืองปอร์นสวิค ผู้เคยมาเยือนเพชรบุรี และมาเที่ยวถ้ำแห่งนี้ .


เครดิตรูปภาพ : http://www.tinyzone.tv/TravelDetail.aspx?ctpostid=2799


วัดเขาบันไดอิฐ  วัดเขาบันไดอิฐ  วัดเขาบันไดอิฐ  วัดเขาบันไดอิฐ 

Location Map

https://goo.gl/maps/UD9noa3dpJo