บางขุนไทร

โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษ

บางขุนไทร

บางขุนไทร

บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี บางขุนไทร หมู่บ้านเล็กๆ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ซึ่งชาวบ้านร่วมกันจัดตั้ง กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล มีจุดประสงค์เพื่อหาหนทางปกป้องและใช้ทรัพยาการที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามความถนัด ทั้งการเฝ้าระวัง ,ลาดตระเวน ด้วยความอดทดอดกลั้น เพื่อต้องการพิทักษ์ท้องทะเลผืนน้ำ ผืนป่าชายเลน และหาดโคลน เพื่อเป็นแหล่งอาหารพืชและสัตว์ แหล่งกักเก็บตะกอน และเป็นที่วางไข่ พร้อมทั้งเป็นที่หลบภัย ของสัตว์น้ำวัยอ่อน และจากการอนุรักษ์ที่ชาวบ้านต้องเหน็ดเหนื่อยปกป้อง ธรรมชาติก็คืนความอุดมสมบูรณ์ กลับคืนสู่ชาวบ้านให้ได้รับประโยชน์โดยทั่วกัน

     นอกจากหอยแครง ที่มีจำนวนมากมากแล้ว เรายังสามารถพบปูนับพันนับหมื่นตัว ที่คอยเวลาน้ำลด เพื่อขึ้นมาหาอาหารพร้อมๆกัน จนคล้ายกับว่าที่แห่งนี้ เป็นดินแดนของปูเลยก็ว่าได้ อีกทั้งนกทะเลที่บินวนเวียน หาสัตว์ทะเลตัวน้อยๆเป็นอาหาร พร้อมทั้งสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามป่าชายเลน เช่น ปลาตีน , เพียงเท่านี้ ก็เห็นได้แล้วว่า พื้นโคลนแห่งนี้อุดมสมบูรณ์เพียงใด

     ด้วยความพยายามของ ชาวบ้านบางขุนไทร ที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์บ้านเกิดและแหล่งทำมาหากิน จึงส่งผลให้ชุมชนแห่งนี้ เป็นที่ศึกษาดูงาน การร่วมปลูกป่าชายเลน(มีรูปตัวอย่างให้ดู) รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่นักท่องเที่ยวสามารถลงไปลุยโคลน สัมผัสวิถีชีวิตของคนหาหอย แห่งก้นอ่าวไทย …


เครดิตรูปภาพ : http://www.tlcthai.com/travel/7550/


บางขุนไทร  บางขุนไทร  บางขุนไทร  บางขุนไทร  

บางขุนไทร  บางขุนไทร  บางขุนไทร  บางขุนไทร  

Location Map

https://goo.gl/maps/Ad5qUQdwXUz