โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษ

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยสามารถเดินทางเข้าทางอำเภอท่ายาง ผ่านโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ไปทางเส้นทางตำบลท่าไม้รวก ผ่านที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาตอหม้อ ผ่านโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ถึงโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ระยะทางประมาณ ๔๗ กิโลเมตร

     ความเป็นมา ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงซื้อที่ดินจากราษฎรในบริเวณใกล้อ่างเก็บน้ำหนองเสือ บ้านหนองคอไก่ เนี้อที่ประมาณ ๑๒๐ ไร่ โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ทรงซื้อที่ดินแปลงติดกันเพิ่มอีก ๑๓๐ ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๒๕๐ ไร่ ซึ่งที่ดินเกือบทั้งหมดมีสภาพเสื่อมโทรม และกันดาร ทรงมีพระราชดำริให้ใช้พื้นที่นี้ จัดทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร เพื่อรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้นที่ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกไว้ที่นี่ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นมา และพระราชทานพันธุ์มันเทศซึ่งออกมาจากหัวมันที่ตั้งโชว์ไว้บนตาชั่งในห้องทรงงานที่วังไกลกังวล ให้นำมาปลูกไว้ที่นี่ พระราชทานชื่อโครงการว่า “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ”

     เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน เป็นการส่วนพระองค์ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดป้ายโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ด้วยพระองค์เอง และทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง ทอดพระเนตรการดำเนินงานภายในโครงการ และกิจกรรมของโครงการนี้อีกเป็นระยะ จนถึงปัจจุบัน

     เครดิตรูปภาพ :

http://pantip.com/topic/31210410


โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ  โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ  โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ  โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ  

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ  โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ  โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ  โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ 

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ  โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ 

Location Map

https://goo.gl/maps/Hv7yarKoAyH2