ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง

โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษ

ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง

ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง

ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาใหญ่ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนที่สนใจศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพ โดยจัดทำเป็นศูนย์นิทรรศการในอาคารคุ้มเกล้า จัดแสดงเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ภาพถ่ายในอดีต และการจำลองแบบบ้านหลังแรกของเกษตรกรที่ได้อพยพเข้ามาอยู่ที่หุบกระพง เครื่องจักรการเกษตร และกังหันน้ำชัยพัฒนาและยังสามารถเยี่ยมชมแปลงสาธิตของชาวบ้านหุบกระพง ซึ่งเป็นหมู่บ้านสหกรณ์ตัวอย่างแห่งแรก มีทั้งการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ การเลี้ยงโคนม เป็นต้น เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันอาทิตย์ เวลา 08.30 -16.30 น. สำหรับหมู่คณะที่ต้องการเยี่ยมชมโครงการกรุณาทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า และยังมีห้องประชุมสัมมนา บ้านพักบริการสำหรับผู้ที่ต้องการจะจัดประชุมสัมมนา ปิดวันอาทิตย์ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 3247 1543, 0 3247 1100เครดิตรูปภาพ :

https://www.google.com/maps/contrib/101583858252675176300/photos/@37.0625,-95.677068,4z/data=!4m3!8m2!3m1!1e1


Location Map

https://goo.gl/maps/eSCrZ4S17DS2