เขื่อนแก่งกระจาน

โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษ

เขื่อนแก่งกระจาน

เขื่อนแก่งกระจาน

เขื่อนแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เขื่อนแก่งกระจาน เป็นเขื่อนดินที่สร้างขึ้นกั้นลำน้ำเพชรบุรี อยู่ที่อำเภอแก่งกระจาน ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี 53.5 กิโลเมตร ห่างจากเขื่อนเพชรไปทางทิศตะวันตก 27 กิโลเมตร สามารถเดินทางได้ 2 ทาง คือ ก่อนถึงตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ 6 กิโลเมตร จะมีทางแยกเข้าแก่งกระจานเป็นระยะทาง 52 กิโลเมตร หรือจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ถึงอำเภอท่า ยาง ประมาณ 20 กิโลเมตร จะมีทางแยกเข้าแก่งกระจานอีก 38 กิโลเมตร เขื่อนแก่งกระจานสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2509 สันเขื่อนยาว 760 เมตร สูง 58 เมตร ผลเกิดจากการสร้างเขื่อนแก่งกระจาน ทำให้เกิดเป็นทะสาบขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกว่า “อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน” โดยมีเนื้อที่ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ 710 ลูกบาศก์เมตร.

     เป็นสถานที่ที่มีทัศนยีภาพสวยงาม มีเกาะกลางน้ำจำนวน 30 เกาะแต่ละเกาะก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันออกไปและเกาะแห่งหนึ่งในจำนวนนี้ เป็นที่ตั้งพลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งเสด็จมาประทับเป็นประจำทุกปี เกาะที่มีขนาดใหญ่สุดมีเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมนั่งเรือไปชมธรรมชาติและทิวทัศน์ในบริเวณทะเลสาบ และมักจะแวะเที่ยวชมเกาะต่าง ๆ รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่นิยมการตกปลาก็สามารถนั่งเรือออกไปตกปลาที่มีอยู่ อย่างชุกชุมรอบ ๆ ทะเลสาบได้อีกด้วย


เขื่อนแก่งกระจาน  เขื่อนแก่งกระจาน  เขื่อนแก่งกระจาน  เขื่อนแก่งกระจาน  

เขื่อนแก่งกระจาน  เขื่อนแก่งกระจาน  เขื่อนแก่งกระจาน  เขื่อนแก่งกระจาน  

เขื่อนแก่งกระจาน  เขื่อนแก่งกระจาน  เขื่อนแก่งกระจาน  เขื่อนแก่งกระจาน 

เขื่อนแก่งกระจาน  เขื่อนแก่งกระจาน 

Location Map

https://goo.gl/maps/WWUyhgvfbGP2