เขาอีโก้

โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษ

เขาอีโก้

เขาอีโก้

เขาอีโก้ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เขาอีโก้ หมู่บ้านลาวโซ่ง หรือ ไทยดำ อยู่ที่บ้านหนองปรง ชาวไทยดำที่บ้านหนองปรงอพยพมาจากหลวงพระบาง ประเทศลาวปัจจุบัน ชาวลาวโซ่งยังสามารถรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมเอาไว้ได้ เช่น ประเพณีการแต่งงาน การแต่งกายแบบพื้นเมือง ในวันที่ 10 เมษายนของทุกปี ชาวลาวโซ่งจะจัดงานสังสรรค์ และการละเล่นพื้นเมืองต่าง ๆ

เขาอีโก้..คือเขาของหญิงสาวผู้งามสง่า มาจากคำว่าอีซึ่งหมายถึงหญิงสาว ส่วนคำว่าโก้คือความสง่างามนั่นเอง เรื่องเล่าเริ่มต้นได้กล่าวถึงตาแป้งและตาแป้น ชาวไทยทรงดำผู้เดินทางมาตั้งหลักแหล่ง ที่บ้านหนองประดู่แห่งนี้ ในครั้งนั้นเมื่อยามคืนเดือนเพ็ญจะได้ยินเสียงเพลงจากเขาอีโก้ เป็นเสียงเพลงจากหญิงสาวงามสง่าแห่งเขาอีโก้นั่นเอง

เขาอีโก้เป็นเขาหินปูนมีถ้ำขนาดใหญ่ในฤดูฝนน้ำหลาก น้ำจะท่วมปากถ้ำเอาไว้ครั้นยามหน้าแล้ง น้ำแห้งลงสามารถเดินทางเข้าไปในถ้ำได้ ภายในถ้ำมีทางเดินลึกเข้าไปมากมายหลายคูหาด้วยรูปลักษณ์ ของหินงอกหินย้อยต่าง ๆ จำนวนมากอาจหลงทางกันได้ต้องทำเครื่องหมายหรือใช้แกลบโรยทางไว้เพื่อสามารถกลับออกมาได้เขาอีโก้  เขาอีโก้  เขาอีโก้  เขาอีโก้  

เขาอีโก้   เขาอีโก้  เขาอีโก้   เขาอีโก้  

เขาอีโก้   เขาอีโก้  เขาอีโก้   เขาอีโก้  

เขาอีโก้   เขาอีโก้  เขาอีโก้   เขาอีโก้  

เขาอีโก้   เขาอีโก้  เขาอีโก้   เขาอีโก้  

เขาอีโก้   เขาอีโก้  เขาอีโก้   เขาอีโก้  

เขาอีโก้   เขาอีโก้  เขาอีโก้   เขาอีโก้  

เขาอีโก้   เขาอีโก้  เขาอีโก้   เขาอีโก้  

Location Map

https://goo.gl/maps/Gv2TRvGxsCD2