วนอุทยานแห่งชาติเขานางยักษ์พันธุรัตน์

โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษ

วนอุทยานแห่งชาติเขานางยักษ์พันธุรัตน์

วนอุทยานแห่งชาติเขานางยักษ์พันธุรัตน์

วนอุทยานแห่งชาติเขานางยักษ์พันธุรัตน์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี วนอุทยานแห่งชาติเขานางยักษ์พันธุรัตน์ ห่างจากกรุงเทพฯ ไปเพียงชั่วระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมง มีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมีความสำคัญทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ด้วยเชื่อกันว่า ที่นี่คือต้นกำเนิดเรื่องราววรรณกรรมพื้นบ้าน ซึ่งกลายเป็นที่มาของวรรณคดีเรื่อง “สังข์ทอง”เทือกเขานางพันธุรัตน์ หรือเขาเจ้าลายใหญ่ ณ จ.เพชรบุรี

     เทือกเขานางพันธุรัตน์ในวรรณคดีกล่าวไว้ว่า นางพันธุรัตเป็นยักษ์รับพระสังข์มาเป็นบุตรบุญธรรมโดยนางและบริวารแปลงร่างเป็นมนุษย์ วันหนึ่งพระสังข์ได้เข้าไปในเขตหวงห้ามลงไปชุบตัวในบ่อทองเอาชุดเจ้าเงาะและของวิเศษเหาะหนี นางพันธุรัต กลับมาไม่พบพระสังข์ก็ออกตามหา นางพยายามอ้อนวอนให้พระสังข์กลับแต่ไม่เป็นผล นางพันธุรัตเสียใจ จนอก แตกตายตามตำนานเมืองเพชร พอนางพันธุรัตตาย พระสังข์ก็ได้จัดการทำศพ ร่างของนางก็กลายเป็นภูเขา ชาวบ้านจึงเรียกภูเขาลูกนี้ว่า “เขานางนอนหรือเขานางพันธุรัต” จนถึงทุกวันนี้

     ลักษณะภูเขาสองข้างทางบางลูกที่ขึ้นโดดๆ ผิวหน้าคล้ายถูกระเบิดหรือขุดเจาะเป็นหย่อมๆ แสดงให้เห็นถึงร่องรอยการพังทลายของชั้นหินปูนอย่างชัดเจน เมื่อเข้าไปสู่เขตพื้นที่โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุรัต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่องรอยเหล่านั้นถูกแทนที่ด้วยสีเขียวของต้นไม้ซึ่งขึ้นอยู่แน่นทึบ บรรยากาศเย็นสดชื่นด้วยอากาศบริสุทธิ์ของผืนป่าต่างจากในเมืองลิบลับ

     เครดิตรูปภาพ :

http://pantip.com/topic/33710768


วนอุทยานแห่งชาติเขานางยักษ์พันธุรัตน์  วนอุทยานแห่งชาติเขานางยักษ์พันธุรัตน์  วนอุทยานแห่งชาติเขานางยักษ์พันธุรัตน์  วนอุทยานแห่งชาติเขานางยักษ์พันธุรัตน์  

วนอุทยานแห่งชาติเขานางยักษ์พันธุรัตน์  วนอุทยานแห่งชาติเขานางยักษ์พันธุรัตน์ 

Location Map

https://goo.gl/maps/sEHWd31JPps