ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง)

โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษ

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง)

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง)

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง) อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง) ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขากลิ้ง ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี บนพื้นที่ 580 ไร่ ก่อนถึงอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพียง 10 กิโลเมตร ภายในมีกิจกรรมการฝึกเป็นเกษตรและเป็นวิศวกรไปพร้อมๆ กัน ภายใต้แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง


ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง)  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง)  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง)  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง)  

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง)  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง)  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง)  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง)  

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง)  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง)  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง)  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง) 

Location Map

https://goo.gl/maps/EsojshM9xMu