วัดเขาตะเครา

โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษ

วัดเขาตะเครา

วัดเขาตะเครา

วัดเขาตะเครา อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี วัดเขาตะเครา วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเขาตะเครา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สูง 29 นิ้ว หน้าตักกว้าง 21 นิ้ว มีประวัติว่าหลวงพ่อเขาตะเครา เป็นพระพี่พระน้อง 3 องค์กับหลวงพ่อโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา หลวงพ่อบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม บางตำราว่าเป็นพี่น้องกันถึง 5 องค์ คือ หลวงพ่อบางพลีใหญ่ และหลวงพ่อวัดไร่ขิงที่นครปฐมด้วย ประวัติของพระพุทธรูปองค์นี้เริ่มปลายสมัยอยุธยา ขณะที่ชาวบ้านแหลมเมืองเพชรหนีพม่าไปตั้งหลักแหล่งอยู่ที่ปากน้ำแม่กลอง ซึ่งได้กลายเป็นบรรพบุรุษของชาวสมุทรสงครามในทุกวันนี้ วันหนึ่งชาวประมงบ้านแหลมไปตีอวนที่ปากอ่าว ได้พระพุทธรูปขึ้นมา 2 องค์ องค์หนึ่งเป็นพระยืนปางอุ้มบาตร อีกองค์หนึ่งเป็นพระปางมารวิชัย ชาวบ้านแหลมนำพระยืนไปประดิษฐานที่วัดบ้านแหลม ปัจจุบันนี้คือ วัดเพชรสมุทรวิหาร กลางเมืองสมุทรสงคราม ส่วนอีกองค์มอบให้ญาติชาวบางตะบูนนำมาประดิษฐานที่ วัดเขาตะเครา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

     นอกจากนี้แล้วภายในพระอุโบสถวัดเขาตะเคราเห็นพระพุทธรูปหลายองค์ของวัดเขาตะเครา ซึ่งได้แก่ หลวงพ่อทองวัดเขาตะเครา หลวงพ่อเทวฤทธิ์ หลวงพ่อวัดบ้านแหลมจำลอง เป็นต้น ในพระอุโบสถนั้นมีพ่อเทวฤทธิ์เป็นพระประธานอยู่ก่อนแล้ว ส่วนหลวงพ่อทองนั้นเดิมประดิษฐานอยู่ในวิหารยอดเขา จากนั้นได้อัญเชิญลงมาประดิษฐานเป็นพระประธานองค์ที่ 2 รองจากหลวงพ่อเทวฤทธิ์ จากประวัติเรื่องราวการอัญเชิญหลวงพ่อทองลงมานั้นเกี่ยวข้องกับการสร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อทององค์จำลองและเรียกกันว่าหลวงพ่อหมอ จนในปัจจุบันก็มีข้อมูลใหม่ว่าหลวงพ่อทองนั้นได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่อาคารรับรองด้านล่าง ส่วนองค์ที่ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถเบื้องหน้าหลวงพ่อเทวฤทธิ์ก็เป็นหลวงพ่อทององค์จำลอง


เครดิตรูปภาพ : http://pantip.com/topic/30266376


วัดเขาตะเครา  วัดเขาตะเครา  วัดเขาตะเครา  วัดเขาตะเครา   วัดเขาตะเครา  

วัดเขาตะเครา  วัดเขาตะเครา   วัดเขาตะเครา  วัดเขาตะเครา  

Location Map

https://goo.gl/maps/YKSWPtx1fBS2