ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ (ลาวโซ่ง)

โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษ

ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ (ลาวโซ่ง)

ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ (ลาวโซ่ง)

ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ (ลาวโซ่ง) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำหรือลาวโซ่งตั้งอยู่หมู่ 5 ตำบลเขาย้อย เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 4 เลยจากแยกอำเภอเขาย้อย มาทางตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตรงทางเข้าโรงเรียนบ้านวัง เข้าไปประมาณ 300 เมตร ไทยทรงดำหรือลาวโซ่ง เป็นชนกลุ่มหนึ่งที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เมืองเดียนเบียนฟู ในเวียดนามเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาว เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในไทยนานกว่า 200 ปี มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ นิยมแต่งกายด้วยสีดำ มีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง มีความรู้ความชำนาญด้านการทอผ้าและจักสาน ชาวลาวโซ่งส่วนใหญ่ยังคงอาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีจะมีงานประเพณีไทยทรงดำซึ่งถือเป็นงานรื่นเริงสังสรรค์ของชาวลาวโซ่ง โดยจะหมุนเวียนกันจัดไปตามหมู่บ้านต่างๆ

     ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ เป็นที่เก็บรวบรวมภาพชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของชาวลาวโซ่งให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ภายในศูนย์ฯ มีการจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน บ้านจำลอง อักษรดั้งเดิม สาธิตการทอผ้า และขายสินค้าของที่ระลึก เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ เปิดให้เข้าชมทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. หากนักท่องเที่ยวมาเป็นหมู่คณะและต้องการจะชมการแสดงประเพณีพื้นบ้าน เช่น พิธีเสนเรือน (เซ่นผีบ้าน) การอิ้นกอน การเล่นลูกช่วง การฟ้อนแคน สามารถติดต่อล่วงหน้าได้โดยมีค่าใช้จ่าย ภายในบริเวณศูนย์วัฒนธรรมฯ ยังมีบริการบ้านพักลักษณะเป็นบ้านแบบไทยทรงดำ สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ เทศบาลเขาย้อย โทร.0 3256 1200 หรือหากต้องการจะสัมผัสวิถีชีวิตชาวลาวโซ่งโดยพักกับชาวลาวโซ่ง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิวรรณธนีสาตร์พันธุ์ โทร. 0 3256 2153, 08 1434 4997


เครดิตรูปภาพ : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยว/ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำหรือลาวโซ่ง--5247


ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ (ลาวโซ่ง)  ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ (ลาวโซ่ง)  ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ (ลาวโซ่ง)  ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ (ลาวโซ่ง)  

ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ (ลาวโซ่ง)   ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ (ลาวโซ่ง)  ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ (ลาวโซ่ง)  ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ (ลาวโซ่ง)  

Location Map

https://goo.gl/maps/98rdrF5zp842