บ่อน้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง

โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษ

บ่อน้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง

บ่อน้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง

บ่อน้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ภูมิประเทศรอบแหล่งน้ำพุร้อนเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน แหล่งน้ำพุร้อนพบอยู่บริเวณร่องห้วย ในบริเวณที่เป็นหมวดหินแก่งกระจาน ยุคเพอร์โม-คาร์บอนิเฟอรัส ประกอบด้วย หินควอร์ตไซต์ หินชนวน หินฮอร์นเฟลส์ และหินฟิลไลต์ ที่ยังคงแสดงลักษณะของกรวดกลางหลงเหลืออยู่ บริเวณด้านทิศตะวันออกของน้ำพุร้อนพบหมวดหินแก่งกระจาน ที่เป็นหินทรายปนกรวดเป็นส่วนใหญ่ หินทรายแป้ง และหินกรวดมน บริเวณด้านทิศใต้ และทิศตะวันตกของน้ำพุร้อน พบหินอัคนีมวลไพศาลของหินแกรนิต ยุคครีเทเชียส โผล่ให้เห็นเป็นเทือกเขาสูง หินแกรนิตส่วนใหญ่มีสีเทา เป็นเนื้อดอก มีผลึกหยาบ นอกจากนี้ยังพบผนังหินแอไพลต์ สายเพกมาไทต์ และสายควอตซ์ ตัดแทรกเข้ามาอยู่ทั่วไปในหินแกรนิต รอยเลื่อนสำคัญบริเวณน้ำพุร้อน ได้แก่ รอยเลื่อนในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉยงใต้ และรอยเลื่อนในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ แต่รอยเลื่อนในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ที่อยู่ด้านทิศเหนือของน้ำพุร้อน และตัดกับร่องน้ำ น่าจะมีส่วนสำคัญ หรือเป็นช่องทางที่น้ำพุร้อนโผล่เหนือผิวดิน

     น้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้องมีลักษณะทางกายภาพเป็นบ่อน้ำอุ่น เกิดอยู่ระหว่างเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ และป่าสงวนแห่งชาติ บ่อน้ำร้อนมีทั้งหมด 4 บ่อ เรียงกันในแนวเหนือ-ใต้ โดยที่น้ำจะไหลจากบ่อทางทิศเหนือ ไปทางทิศใต้ มีการกักเก็บน้ำพุร้อนที่ไหลขึ้นมา แต่ละบ่อมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-5 เมตร ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร พบสาหร่ายสีเขียวแกมเหลืองบ้าง อบจ.เพชรบุรี ได้ต่อท่อน้ำร้อนยาวประมาณ 200 เมตร ไปยังบริเวณก่อสร้างห้องอาบน้ำพุร้อน


เครดิตรูปภาพ : http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=moonwatcher&date=06-01-2010&group=7&gblog=44


บ่อน้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง  บ่อน้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง  บ่อน้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง  บ่อน้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง   บ่อน้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง  

Location Map

https://goo.gl/maps/WqqZzi8Vg7t