เขาปะการัง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษ

เขาปะการัง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

เขาปะการัง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

เขาปะการัง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เขาปะการัง เป็นภูเขาหินปูนสีเทาอมน้ำเงิน มีหน้าผาให้ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม ประกอบด้วยป่าไม้เขียวขจีและภูเขาสลับซับซ้อน

เขาปะการัง(ลานหนุมาน) เส้นทางเดินป่า-เส้นทางสัตว์ที่น่าสนใจที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยนิยมมาเที่ยวกัน เดินทางไปกลับ ก็ ประมาณ 11-12 กม. (เผื่อหลง)และสามารถเดินไปเช้า-บ่ายกลับได้ ใช้เวลา4-5 ชัวโมง แต่ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทางนะครับ ไม่งั้นหลงแน่ๆที่สำคัญเป็นถิ่นของช้างและสัตว์ต่างๆด้วย อาจพบลิงได้มากบนเขาแห่งนี้ และสามารถแวะเล่นน้ำในลำน้ำต้นน้ำปราณบุรีซึ่งต้องผ่านอยุ่หลายครั้ง น้ำใสน่าเล่นมาก มาเที่ยวกันนะครับ แต่ระยะทางเดินถือว่าเหมาะกับคนที่รักการผจญภัยเป็นอย่างยิ่ง

     เครดิตรูปภาพ :

http://board2.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=12&topic_no=46377&topic_id=46475


เขาปะการัง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  เขาปะการัง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  เขาปะการัง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  เขาปะการัง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

เขาปะการัง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  เขาปะการัง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  เขาปะการัง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  เขาปะการัง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

เขาปะการัง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  เขาปะการัง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  เขาปะการัง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

Location Map

https://goo.gl/maps/Qk1wEvNi1xA2