วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษ

วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี พระบาทเขาลูกช้างเป็นรอยพระบาทที่ฝังลงไปในหิน อยู่บนยอดเขาทางทิศตะวันออก ขนาดยาว 5 ฟุต กว้าง 21 นิ้ว ส่วนลึกด้านปลายพระบาท 9 นิ้ว รอยพระบาทนี้จะมีมาตั้งแต่เมื่อใดยังค้นหาหลักฐานที่แน่ชัดไม่ได้ จากการสืบสวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรคนเก่าแก่ในตำบลได้ความว่า ผู้ที่ค้นพบคือพรานป่าโดยพรานผู้นี้เป็นราษฎรอาศัยอยู่ในระแวกนั้นไปล่าสัตว์ไปล่าสัตว์แล้วเกิดกระหายน้ำจึงปีนต้นรังขึ้นไปบนเขาลูกช้างเพื่อจะหาน้ำกิน จึงได้พบรอยพระพุทธบาท แล้วได้นำไปเล่าสู่ให้เพื่อนบ้านฟัง จากปากต่อปากมีผู้คนได้รับรู้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น จึงทำใหผู้ที่มีความเลื่อมใสไปทำการสักการะบูชาเป็นจำนวนมาก ต่อมาความเรื่องนี้ได้ทราบไปถึงเจ้าเมืองเพชรบุรีในสมัยนั้น จึงสั่งให้เกณฑ์คนลาวที่บ้านท่าลาวให้ไปคอยดูแลรักษาไว้ และเจ้าเมืองได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห้ว (รัชกาลที่ 5) พระองค์ทรงทราบและสนพระทัย ครั้นเมื่อเสด็จประพาสเพชรบุรี เมื่อ ร.ศ.105 (พ.ศ.2429) พระองค์ท่านจึงได้เสด็จไปประพาสพระพุทธบาทเขาลูกช้าง เมื่อ 20 ก.พ.2429 ปี จอ อัฐศก ศักราช 1248 วันที่ราชการ 6677 เวลาย่ำรุ่ง และพบรอยพระพุทธบาท จึงทรงพระราชดำริว่า จะให้ปฎิสังขรณ์โดยสร้างเป็นมณฑปสวมเสียเครดิตรูปภาพ : http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=12&topic_no=53251&topic_id=53514


วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง  วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง  วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง  วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง  

วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง  วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง  วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 

Location Map

https://goo.gl/maps/tSgB92ALdHk