วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)

โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษ

วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)

วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)

วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) อ.เมือง จ.เพชรบุรี วัดพระพุทธไสยาสน์ เป็นวัดเก่าแก่สมัย อยุธยา ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ซึ่งเป็น พระนอนที่มีขนาดใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศ (ยาว 21 วา 1 ศอก 7 นิ้ว) ก่อด้วยอิฐ ลงรักปิดทอง เชื่อว่าเป็นฝีมือสกุลช่างสมัยอยุธยา องค์พระยื่นออกมาจากหินภูเขา ที่อยู่ด้านหลัง ซึ่งวัด ๆ นี้พระวิหารมีผนังเพียง 3 ด้านเท่านั้น เพราะอยู่ติดกับเขาวัง ผนังอีกด้านจึงเป็นส่วนของภูเขา ที่องค์พระเศียรทั้งหมดหุ้มทองแวววาว มีลักษณะ สมส่วนทั้งองค์ วัดนี้มีถนนจากพระราชฐานบนเขาวังก่อด้วยอิฐลาดปูน และกำแพง กั้นริมถนนจนกระทั่งลงบันไดไปพระวิหารพระพุทธไสยาสน์โดยสะดวก.


เครดิตรูปภาพ : http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E9895581/E9895581.html


วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)  วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)  วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)  วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) 

Location Map

https://goo.gl/maps/UykKBRM5B4p