พระรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน)

โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษ

พระรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน)

พระรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน)

พระรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน) อ.เมือง จ.เพชรบุรี เป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สร้างขึ้นที่บ้านปืนเมื่อ พ.ศ.2453 ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า "วังบ้านปืน" เป็นอาคารที่มีความงามทางด้านสถาปัตยกรรม และสิ่งตกแต่งภายในเป็นแบบยุโรป ขณะนี้อยู่ในความดูแลและตั้งอยู่ในบริเวณจังหวัดทหารบกเพชรบุรี สามารถเข้าชมได้ทุกวันใน เวลาราชการ .พระรามราชนิเวศน์หรือพระราชวังบ้านปืน มีที่ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านหม้อ อ.เมือง เป็น สถาปัตยกรรมแบบยุโรป สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมี พระราชประสงค์ให้สร้างด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อเป็นพระราชนิเวศน์สำหรับ ประทับแรมในฤดูฝน


เครดิตรูปภาพ : http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E11745345/E11745345.html


พระรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน)  พระรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน)  พระรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน) 

พระรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน)  พระรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน)  พระรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน) 

Location Map

https://goo.gl/maps/Hn4S8v72xJU2